Изобразително изкуство за 7. клас

  • Милена Блажиева
  • Петя Иванова
  • Десислава Кралева
  • Ния Табакова
  • Таня Станева