Импресум

Издател

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
1574 София, ул. „Никола Тесла“ № 5, BSR 2, ет. 4
тел. 0700 47 400

Автори

доц. Милена Блажиева
Петя Иванова
Десислава Кралева
Ния Табакова
Таня Станева

Редактор

Десислава Кралева

Графичен дизайн

проф. Владислав Паскалев
Боряна Паскалева

Техническа разработка

Мария Плачкова

Коректор

Мила Томанова

Изображения

Shutterstock
iStock
Wikimedia Commons
Използваните илюстративни материали за темите в раздел „Българско изкуство през XX век“ са предоставени от фонда на СГХГ.

В учебника са използвани творби на студенти от ТУ специалност „Индустриален дизайн“, художниците Румен Иванов, Боряна Паскалева, 3D илюстрации Асен Балкански;
детски рисунки от ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив;
проекти на ученици от НГПИ „Свети Лука“, уличен театър „Мале-мале“.

Първо издание, 2022 г.
© Всички права запазени. Никоя част от тази публикация не може да бъде публикувана или препечатана без предварителното съгласие на издателя и собственика на авторските права.