Интерактивни проекти, базирани върху синтеза между различните изкуства