Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване