Импресум

Издател

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
1574 София, ул. „Никола Тесла“ № 5, BSR 2, ет. 4
тел. 0700 47 400

Автори

Теодоси Витанов ● Габриела Кирова ● Златина Шаркова ● Ирена Пушкарова ● Даниела Парушева

Редактор

Светла Караджова, Нина Колева


Корица и графичен дизайн

Константин Жеков 

 

Техническа разработка

Десислава Васова

 

Видео обработка и монтаж

 

 

Коректор

Румяна Стефанова

 

Видео

BBC

Hurix

Storyblocks

YouTube

Wikipedia

Wikimedia

Снимки

Shutterstock

iStock Photo

Wikipedia

Wikimedia

WikiArt

Pixabay

 

Първо издание, 2020 г.

 

© Всички права запазени. Никоя част от тази публикация не може да бъде публикувана или препечатана без предварителното съгласие на издателя и собственика на авторските права.