Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване