Импресум

Издател

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
1574 София, ул. „Никола Тесла“ № 5, BSR 2, ет. 4
тел. 0700 47 400

Автори

проф. Антон Борисов Попов
Елисавета Константинова
д-р Калинка Димитрова Милкова
доц. Даниела Петкова Ангелова-Ганчева
Жанина Величкова Здравкова

Редактори

Елена Томова
Спасимир Пилев

Графичен дизайн

ДЕКО – 3 ЕООД, ДОБРАТА КНИГА ЕООД

Корица

Ирина Кирилова

Техническа разработка

Спасимир Пилев
Елена Томова
Никола Божинов

Географски карти

Издателство „Атласи“ ООД

Видео обработка и монтаж

Георги Сохулов

Коректор

Румяна Стефанова

Видео

AudioHero
Wikimedia
Wikipedia

Изображения

Shutterstock
iStock Photo
Wikimedia
Wikipedia

Панорами

Google

Първо издание, 2020 г.
© Всички права запазени. Никоя част от тази публикация не може да бъде публикувана или препечатана без предварителното съгласие на издателя и собственика на авторските права.