10. Създаване и укрепване на българската държава

Хронология
IV – V в. – разселване на древните българи
632 г. – Старата Велика България
680 г. – битката в Онгъла
681 г. – мирен договор с Византия; начало на Дунавска България
705 г. – Тервел получил областта Загоре и титлата кесар
716 г. – Тервел подписал мирен договор с Византия
718 г. – българите разгромили арабите край Константинопол

Древните българи

Българите са един от най-древните народи в Европа. Историците спорят за техния произход. Едни от тях приемат, че са тюркски народ, дошъл от Централна Азия. Други смятат, че българите имат ирански произход и са обитавали земите в подножието на планината Памир.

През IV в. българите заемали вече териториите северно от Черно и Азовско море. Част от тях взели участие в опустошителните походи на хуните към Западна Европа. От края на V в. българите започнали да нападат балканските владения на Византия. На няколко пъти те достигали чак до стените на Константинопол.

Старата Велика България

През 632 г. хан Кубрат от рода Дуло обединил българските племена и създал държава, която византийските летописци наричали „Старата Велика България“. Тя обхващала обширни територии в степите на север и изток от Черно море. През 635 г. ханът сключил договор с ромейския император Ираклий. Византийският владетел почел Кубрат с високата титла патриций. Рядко империята оказвала подобна чест на варварски владетели.

В края на управлението си Кубрат трябвало да отбива атаките на хазарите по източната граница на държавата. Българите не успели да удържат устрема на врага. След смъртта на Кубрат най-големият му син Баян се подчинил на хазарите.

Други двама – Котраг и Аспарух – напуснали Велика България с част от българите и се установили: Котраг по средното течение на р. Волга, а Аспарух при устието на р. Дунав. Благодарение на него бил продължен българският държавен живот. Алцек отвел част от племената в Италия, а Кубер – в Македония.

Личност от епохата

Хан Кубрат (ок. 605 – ок. 665 г.)
Бил вожд на едно от българските племена. Легендарни сведения на българите го свързват с хунския вожд Атила. Според някои византийски летописци той приел християнството при престоя си в Константинопол.

Създаване на Дунавска България

Българите на Аспарух се настанили в територия, наричана Онгъл. Тя се намирала на североизток от делтата на р. Дунав. Българите се превърнали в заплаха за северната граница на Византия. През 680 г. император Константин IV предприел голям поход по суша и по море срещу тях. Ромейският флот се установил в делтата на р. Дунав. В решителната битка Аспарух надделял над византийската армия. Той пренесъл военните действия на юг от реката. През 681 г. императорът се видял принуден да сключи мир с българите и да им плаща данък „за срам на ромеите“.

Аспарух станал господар на земите между Дунав и Стара планина. В предишните столетия Византия нерядко откупувала мира с варварски народи. За първи път обаче отстъпвала толкова обширни територии в непосредствена близост до Константинопол. Върху тях била изградена Дунавска България.

Аспарух сключил договор със заварените славянски племена. Той ги натоварил да охраняват границата по Стара планина срещу ромеите и на запад срещу аварите. Управлението на ханството останало в ръцете на българите. За разлика от славяните те притежавали държавен опит. 

Ханът разположил укрепения си лагер в Плиска, който станал център на Дунавска България. Първите години на българската държава били решителни за нейното оцеляване. Освен южната граница срещу Византия хан Аспарух трябвало да спира и нападенията на хазарите на североизток. През 701 г. той загинал в битка срещу тях.

Тервел – победителят на арабите

След смъртта на Аспарух ханския престол заел синът му Тервел (701 – 721 г.). Той се възползвал от политическата нестабилност на Византия и укрепил вътрешно държавата. Българският владетел на два пъти решително се намесил в делата на империята.

През 705 г. Тервел помогнал на сваления от престола византийски император Юстиниан II да си възвърне властта в Константинопол. За отплата императорът отстъпил на ханството областта Загоре. Тя станала първото българско владение на юг от Стара планина. Също така Юстиниан II почел хана с високата титла кесар, която във Византия носел престолонаследникът.

През 716 г. бил подписан изгоден за България мирен договор. Според него империята плащала годишен данък на ханството. Определени били границите между двете държави, уредени търговските отношения и размяната на бегълци.

Само три десетилетия след създаването на Дунавска България тя изиграла решаваща роля за историята на Югоизточна Европа. През 717 г. арабите обсадили византийската столица. Превземането на града щяло да изправи Европа пред голяма опасност. Стъпили веднъж на Балканите, арабите можели по-лесно да предприемат военни походи към вътрешността на континента.

През 718 г., хан Тервел се притекъл на помощ на Византия. Българите разгромили арабите край византийската столица. Двадесет хиляди от тях паднали на бойното поле. Константинопол бил спасен, а напредването на арабите в Европа спряно.

Знаете ли, че...

Има друга България – държавата на волжките българи. В началото на X в. в земите по средното течение на р. Волга израснала Волжка България. Тя била създадена от потомците на българите, доведени по тези земи от Котраг. Столица станал гр. Болгар. Той се превърнал в голямо търговско средище. През 922 г. владетелят на Волжка България заедно с поданиците си приел исляма. Тази държава била наричана още „страната на хилядите градове“. Тя просъществувала до началото на XIII в.

Повече за…

Древните българи
За пръв път името „българи“ било споменато през 354 г. в „Анонимен римски хронограф“. По това време те обитавали земите на север от Черно море. Освен отглеждането на животни познавали вече земеделието, занаятите, металургията. Те строели укрепени градове и обменяли стоки с византийските търговци.

Според древнобългарския летопис „Именник на българските ханове“ повече от 5 века българи и хуни съжителствали преди създаването на Дунавска България. Това дава основание на някои учени да твърдят, че имали обща съдба още във времето между 158 –165 г.

Какво? Кога? Къде? Защо? Как?

 • Къде и кога хан Аспарух нанесъл поражение на византийците?
 • Защо определяме договора от 716 г. като изгоден за България? Използвайте текста на урока и историческия източник.
 • Как си обяснявате известността на хан Тервел в летописите от епохата?

Приложете наученото

 • Сравнете Велика България и Дунавска България. Използвайте опорите: местоположение, основател, съседни държави и народи, отношения с Византия.

10. Създаване и укрепване на българската държава

Хронология
IV – V в. – разселване на древните българи
632 г. – Старата Велика България
680 г. – битката в Онгъла
681 г. – мирен договор с Византия; начало на Дунавска България
705 г. – Тервел получил областта Загоре и титлата кесар
716 г. – Тервел подписал мирен договор с Византия
718 г. – българите разгромили арабите край Константинопол

Древните българи

Българите са един от най-древните народи в Европа. Историците спорят за техния произход. Едни от тях приемат, че са тюркски народ, дошъл от Централна Азия. Други смятат, че българите имат ирански произход и са обитавали земите в подножието на планината Памир.

През IV в. българите заемали вече териториите северно от Черно и Азовско море. Част от тях взели участие в опустошителните походи на хуните към Западна Европа. От края на V в. българите започнали да нападат балканските владения на Византия. На няколко пъти те достигали чак до стените на Константинопол.

Старата Велика България

През 632 г.  Кубрат от рода Дуло обединил българските племена и създал държава, която византийските летописци наричали „Старата Велика България“. Тя обхващала обширни територии в степите на север и изток от Черно море. През 635 г. ханът сключил договор с ромейския император Ираклий. Византийският владетел почел Кубрат с високата титла патриций. Рядко империята оказвала подобна чест на варварски владетели. В края на управлението си Кубрат трябвало да отбива атаките на хазарите по източната граница на държавата. Българите не успели да удържат устрема на врага. След смъртта на Кубрат най-големият му син Баян се подчинил на хазарите. Други двама – Котраг и Аспарух – напуснали Велика България с част от българите и се установили: Котраг по средното течение на р. Волга, а Аспарух при устието на р. Дунав. Благодарение на него бил продължен българският държавен живот. Алцек отвел част от племената в Италия, а Кубер – в Македония.

Личност от епохата

Хан Кубрат (ок. 605 – ок. 665 г.)
Бил вожд на едно от българските племена. Легендарни сведения на българите го свързват с хунския вожд Атила. Според някои византийски летописци той приел християнството при престоя си в Константинопол.

Създаване на Дунавска България

Българите на Аспарух се настанили в територия, наричана Онгъл. Тя се намирала на североизток от делтата на р. Дунав. Българите се превърнали в заплаха за северната граница на Византия. През 680 г. император Константин IV предприел голям поход по суша и по море срещу тях. Ромейският флот се установил в делтата на р. Дунав. В решителната битка Аспарух надделял над византийската армия. Той пренесъл военните действия на юг от реката. През 681 г. императорът се видял принуден да сключи мир с българите и да им плаща данък „за срам на ромеите“. Аспарух станал господар на земите между Дунав и Стара планина. В предишните столетия Византия нерядко откупувала мира с варварските народи. За първи път обаче отстъпвала толкова обширни територии в непосредствена близост до Константинопол. Върху тях била изградена Дунавска България.

Аспарух сключил договор със заварените славянски племена. Той ги натоварил да охраняват границата по Стара планина срещу ромеите и на запад срещу аварите. Управлението на ханството останало в ръцете на българите. За разлика от славяните те притежавали държавен опит. Ханът разположил укрепения си лагер в Плиска, който станал център на Дунавска България. Първите години на българската държава били решителни за нейното оцеляване. Освен южната граница срещу Византия хан Аспарух трябвало да спира и нападенията на хазарите на североизток. През 701 г. той загинал в битка срещу тях.

Тервел – победителят на арабите

След смъртта на Аспарух ханския престол заел синът му Тервел (701 – 721 г.). Той се възползвал от политическата нестабилност на Византия и укрепил вътрешно държавата. Българският владетел на два пъти решително се намесил в делата на империята.

През 705 г. Тервел помогнал на сваления от престола византийски император Юстиниан II да си възвърне властта в Константинопол. За отплата императорът отстъпил на ханството областта Загоре. Тя станала първото българско владение на юг от Стара планина. Също така Юстиниан II почел хана с високата титла кесар, която във Византия носел престолонаследникът.

През 716 г. бил подписан изгоден за България мирен договор. Според него империята плащала годишен данък на ханството. Определени били границите между двете държави, уредени търговските отношения и размяната на бегълци.
Само три десетилетия след създаването на Дунавска България тя изиграла решаваща роля за историята на Югоизточна Европа. През 717 г. арабите обсадили византийската столица. Превземането на града щяло да изправи Европа пред голяма опасност. Стъпили веднъж на Балканите, арабите можели по-лесно да предприемат военни походи към вътрешността на континента.

През 718 г. хан Тервел се притекъл на помощ на Византия. Българите разгромили арабите край византийската столица. Двадесет хиляди от тях паднали на бойното поле. Константинопол бил спасен, а напредването на арабите в Европа спряно.

Допълнителна информация

 • Свидетелство от епохата – из „Именник на българските ханове“
 • Свидетелство от епохата – из „Хроника“ на Теофан Изповедник, VIII – IX в.
 • Свидетелство от епохата – Патриарх Никифор, „Кратка хроника“, VIII – IX в.
 • Името на хан Аспарух
 • Отношенията между прабългари и славяни

Свидетелство от епохата

„А българите, щом видели множеството конници и кораби, уплашили се от внезапния и ненадеен поход, избягали в своите укрепления и там останали четири дни. ...Императорът пък, обзет от подагра (болест) и страдащ силно, отплавал за Месемврия, за да се лекува. Той заповядал на военачалниците и на войските да обсаждат укреплението и да предприемат действия за отблъскване на този народ. Обаче се разпространала някаква мълва, че императорът бяга. Ромеите, обезпокоени от нея, избягали бързо, без никой да ги преследва. А българите, като видели това… ги преследвали чак до Дунава, преминали го и дошли… близо до Одесос (дн. Варна) и до тамошната земя.“

Из „Кратка хроника“ от патриарх Никифор, IX в.

 • Кое събитие от разказа на патриарх Никифор е представил на картината съвременният художник?

„Договорът очертавал границите в Тракия. Определял да се дадат одежди и червени кожи на стойност 30   злато (2160 златни монети). Освен това бегълците от едната и другата страна да бъдат връщани взаимно дори ако се случи да заговорничат срещу властите. Търгуващите в двете страни да бъдат снабдявани с грамоти и печати, а на тези, които нямат печати, да им се отнема това, което имат, и да се внесе в държавното съкровище.“

Из „Хроника“ от Теофан Изповедник, ІX в.

 • Кои изрази от текста са свързани с търговските отношения между България и Византия?

Знаете ли, че...

Има друга България – държавата на волжките българи. В началото на X в. в земите по средното течение на р. Волга израснала Волжка България. Тя била създадена от потомците на българите, доведени по тези земи от Котраг. Столица станал гр. Болгар. Той се превърнал в голямо търговско средище. През 922 г. владетелят на Волжка България заедно с поданиците си приел исляма. Тази държава била наричана още „страната на хилядите градове“. Тя просъществувала до началото на XIII в.

Повече за…

Древните българи
За пръв път името „българи“ било споменато през 354 г. в „Анонимен римски хронограф“. По това време те обитавали земите на север от Черно море. Освен отглеждането на животни познавали вече земеделието, занаятите, металургията. Те строели укрепени градове и обменяли стоки с византийските търговци. Според древнобългарския летопис „Именник на българските ханове“ повече от 5 века българи и хуни съжителствали преди създаването на Дунавска България. Това дава основание на някои учени да твърдят, че имали обща съдба още във времето между 158 –165 г.

Какво? Кога? Къде? Защо? Как?

 • Къде и кога хан Аспарух нанесъл поражение на византийците?
 • Защо определяме договора от 716 г. като изгоден за България? Използвайте текста на урока и историческия източник.
 • Как си обяснявате известността на хан Тервел в летописите от епохата?

Приложете наученото

 • Сравнете Велика България и Дунавска България. Използвайте опорите: местоположение, основател, съседни държави и народи, отношения с Византия.