Импресум

Издател

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
1574 София, ул. „Никола Тесла“ № 5, BSR 2, ет. 4
тел. 0700 47 400

Видео

Shutterstock
Storyblocks
Wikimedia
Wikipedia

Изображения

Shutterstock
iStock Photo
Wikimedia
Wikipedia

Аудио

AudioHero
Wikimedia
Wikipedia

Първо издание, 2022 г.
© Всички права запазени. Никоя част от тази публикация не може да бъде публикувана или препечатана без предварителното съгласие на издателя и собственика на авторските права.