Импресум

Издател

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
1574 София, ул. „Никола Тесла“ № 5, BSR 2, ет. 4
тел. 0700 47 400

Автори

проф. д.п.н. Маргарита Георгиева Христова-Плашилска
проф. д-р Владимир Любенов Жобов
гл. ас. д-р Димка Димитрова Николова-Иванова
Веска Василева Габровска

Редактори

Гергана Георгиева
Снежана Минковска

Графичен дизайн

ЕТ „Терарт“ – Кръсто Терзиев

Корица

Ирина Кирилова

Илюстрации

Милена Радева

Техническа разработка

Мария Плачкова

Коректор

Румяна Стефанова

Изображения

Shutterstock
iStock

 

© Всички права запазени. Никоя част от тази публикация не може да бъде публикувана или препечатана без предварителното съгласие на издателя и собственика на авторските права.