Уроци

Развивайте уменията на децата за критично мислене, анализ на информацията и позитивна комуникация в интернет и ги запознайте с рисковете, чрез 4 специално разработени урока от Националния център за безопасен интернет.