История и цивилизации
за 5. клас

 • Христо Матанов
 • Петър Делев
 • Цонка Каснакова
 • Кабалан Мукарзел
 • Татяна Рангелова
 1. Начален преговор

 2. Въведение в историята

  Предстои да научите:

  • С какво се занимава науката история и кои са нейните източници
  • Как се подреждат исторически събития на линията на времето
  • Как се изчисляват изминалите години от дадено събитие до днес
 3. Праисторическата епоха

  Предстои да научите:

  • За началото на човешката история
  • Какъв е бил животът на първите земеделци и животновъди и как са били открити металите
  • Какви следи от праисторически хора са открити в днешните български земи
  • Как се извлича историческа информация от изображение
 4. Първите цивилизации

  Предстои да научите:

  • За най-ранните цивилизации и тяхната родина – Древния изток
  • Как се извлича историческа информация от писмен източник
  • Как се работи с историческа карта
  • Как се създава писмен исторически текст
 5. Древна Елада и елинистическият свят

  Предстои да научите:

  • За Древна Елада – люлка на европейската цивилизация
  • За чудната епоха на елинизма
  • Как се прави портрет на историческа личност, презентация на историческа тема и проект по история и цивилизации
 6. Древна Тракия

  Предстои да научите:

  • За древната земя на „конелюбивите траки“
  • За най-старата цивилизация, процъфтяла по нашите земи
  • За непреходното културно наследство на Древна Тракия
  • Как да извличате информация от различни исторически източници
 7. Древен Рим

  Предстои да научите:

  • За превръщането на Древен Рим в световна империя
  • За тракийските земи като наследник на римските културни традиции
  • За Иисус Христос и началото на християнската ера
  • Как се работи с историческа карта
  • Как се организира посещение на музей с изследователска цел
 8. Годишен преговор

 9. Атлас по история и цивилизации. Праистория и Античност.