Magnet für Bulgarien
7. Klasse

 • Джорджо Мотта
 1. Guter Start

  В уводния урок ще преговорите как да разказвате за минали събития, да изразявате мнението си, да изразявате предпочитания, да сравнявате предмети, да правите планове. В граматичен план ще направите преговор на въпросителните думи, на числителните бройни, на сравнителната и превъзходната степен на прилагателните, на израза genauso... wie

 2. Lektion 1 Berühmt, bekannt …

  В Урок 1 Ще говорите за известни личности, за биографични данни, ще научите страноведска информация за Германия и Австрия, ще научите как се четат годините, как да правите сравнения, да изразявате мнение и да търсите целенасочено определена информация. В граматичен план ще научите повече за абсолютната превъзходна степен на прилагателните, за неопределителното местоимение man, за употребата на Präteritum, както и за употребата на Genitiv при имена на държави и градове.

 3. Lektion 2 Alles Gute zum Geburtstag!

  В Урок 2 ще говорите за рождената си дата, за зодиакалните знаци, ще изразявате мнението си за подаръци за рожден ден, да разказвате за парти по случай рожден ден, да говорите за празници и обичаи. В граматичен план ще научите повече за числителните редни, датите, за глагола werden, за предлога für, за личните местоимения в Akkusativ и Dativ и за възвратните глаголи.

 4. Lektion 3 Wohin in Urlaub?

  В Урок 3 ще се научите да питате за плановете за отпуска, да говорите за курорти и забележителности, за плановете и намеренията си. Ще се научите да обосновавате мнението си, да предавате мнението на други лица, да изразявате (не)знание, да говорите за природосъобразни транспортни средства. В граматичен план ще научите повече за конструкцията zu+Infinitiv, за предлозите nach, in, и an, за подчинено изречение с dass, глагола wissen, както и за подчинено изречение с weil.

 5. Lektion 4 Zukunfptslpläne

  В Урок 4 ще говорите за професии, за вашите професионални желания, ще говорите за статистически данни, за различни видове спорт и за здравословен начин на живот. В граматичен план ще научите повече за Genitiv, за глагола werden, за подчинените изречения с weil и wenn, както и за сложните думи.

 6. Lektion 5 Interkulturelle Erfahrungen

  В Урок 5 ще говорите за международен ученически обмен, за преживявания в чужбина, за предимствата и недостатъците на летните ученически лагери, за задължения и отговорности. В граматичен план ще научите повече за подчинено изречение с ob и с въпросителна дума, както и за предлозите, които се употребяват както с Akkusativ, така и с Dativ.

 7. Lektion 6 Menschen um uns

  В Урок 6 ще се научите да говорите за други хора и да ги описвате, да назовавате дрехи, да обсъждате пазаруването, да изразявате мнението си. В граматичен план ще научите повече за сродните думи, за склонението на прилагателните след определителен член и за местоименията welche(r,s), diese(r,s).

 8. Lektion 7 Medien und Kommunikation

  В Урок 7 ще говорите за нови технически уреди, за социални мрежи, за приятелства в интернет, за четене на книги, за хобита и интереси. В граматичен план ще научите повече за употребата на Genitiv, думата wessen, за подчинените изречения с denn и weil.