Компютърно моделиране и информационни технологии
за 7. клас

  • Коста Гъров
  • Румяна Папанчева
  • Стефка Анева
  • Тодорка Глушкова
  • Генчо Стоицов
  • Елена Тодорова
  • Ивелина Велчева
  • Димитър Данаилов