История и цивилизации за 7. клас

 • Георги Якимов
 • Искра Баева
 • Евгения Калинова
 • Надка Васева
 1. Начален преговор

 2. Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

  Ще научите, че Българското възраждане е епоха, в която българското общество преминава от Средновековието към Новото време и модерния свят. Ще узнаете за делото на народните будители, ще разберете защо на българите са необходими светска просвета, самостоятелна църква и политическа свобода. Ще научите за идеите на българските революционери и за саможертвата на загиналите за свободата на България.
  В края на темата ще можете да описвате и обяснявате по зададени показатели промените в българското общество през възрожденската епоха.

 3. България от Освобождението до края на Втората световна война

  Ще научите как новата българска държава прави първите си стъпки. Ще разберете, че Търновската конституция осигурява възможности за демократично развитие и широки граждански права и свободи на българите. Ще узнаете за модернизирането на българското общество и за т.нар. българско чудо в началото на XX век. Ще проследите възникването и развитието на българския национален въпрос от Кресненско-Разложкото въстание до втората национална катастрофа. Ще разберете за трудностите в българската политика в навечерието и по време на Втората световна война – конфликт, довел до нова драматична промяна в развитието на България.
  В края на темата ще можете да проследите промените в границите на България от 1878 до 1941 г. Ще разпознавате българските държавни институции и ще описвате техните функции. Ще разграничавате трите власти – изпълнителна, законодателна и съдебна.

  Пилотен вариант на уроците от раздела.

 4. България след Втората световна война до 1989 г.

  Ще научите как народната демокрация в България се превръща в тоталитарен режим по съветски модел. Ще разберете, че водещата политическа сила в страната е БКП, която налага политика на индустриализация, коопериране на земята и цялостен контрол върху живота на обществото. Ще узнаете с какви средства тоталитарният режим укрепва властта си, какви са неговите успехи и провали.
  В края на темата ще можете да характеризирате тоталитарната държава. Ще давате примери за нарушаването на гражданските права от комунистическия режим. Ще описвате ролята на СССР върху развитието на България през втората половина на XX в.

  Пилотен вариант на уроците от раздела.

 5. България след 1989 г.

  Ще научите как се изгражда съвременна демократична България според конституцията от 1991 г. Ще разберете значението на присъединяването на нашата страна към Европейския съюз и НАТО. Ще осъзнаете, че в епохата на новите технологии и обединяването на европейските държави българската култура намира своето достойно място на континента. В края на темата ще можете да представяте влиянието на глобалната политика и култура върху българите. Ще давате примери за промени в ежедневието на българите и мястото им в съвременния свят.

  Пилотен вариант на уроците от раздела.

 6. Годишен преговор

  Пилотен вариант на уроците от раздела.