Super Minds for Bulgaria 2 grade

 • Хърбърт Пухта
 • Гюнтер Гернгрос
 • Питър Люис-Джоунс
 • Минка Параскевова Иванова
 • Саймън Джоузеф Хадли
 1. Unit 0 Friends

  В уводния урок ще се запознаете с английската азбука, с основните изрази за поздрав и сбогуване, ще научите числата от 1 до 10 и ще разберете повече за цветовете. В граматичен план ще научите повече за употребата на глагола to be и личните местоимения.

 2. Unit 1 At school

  В урок 1 ще се запознаете с предметите в класната стая и с нови цветове. В граматичен план ще научите повече за заповедните изречения, за употребата на can за разрешение, за въпросителни и съобщителни изречения.

 3. Unit 2 Let's play!

  В урок 2 ще се запознаете с названията на играчките и с различните геометрични форми. В граматичен план ще научите повече за употребата на граматичния член и за притежателните местоимения.

 4. Unit 3 Pet show

  В урок 3 ще се запознаете с домашните любимци. В граматичен план ще научите повече за местоименията за място и за употребата на there is/there are.

 5. Unit 4 Family

  В урок 4 ще се запознаете с названията за членовете на семейството, с месеците и ще говорите за рождени дни. В граматичен план ще научите повече за притежателните местоимения и за местоименията за време.

 6. Unit 5 I love apples!

  В урок 5 ще се запознаете с названията на плодовете и зеленчуците и ще говорите за храната, както и за различни материали. В граматичен план ще научите повече за броимите и неброимите съществителни, както и за формите за множествено число.

 7. Unit 6 Sport

  В урок 6 ще се запознаете с названията на видовете спорт и ще говорите за годишните сезони. В граматичен план ще научите повече за местоименията за време и за употребата на can за способност.

 8. Appendix: Festivals

  В приложението ще говорите за различни празници и традиции.