Компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас

 • Ангел Ангелов-Ачо
 • Елена Ковачева
 • Валентина Иванова
 • Красимир Харизанов
 • Таня Сребрева
 1. Работни файлове към учебника

 2. Входно ниво

  Контрол и оценка на учебните постижения на учениците по информационни технологии върху учебното съдържание от 6. клас.

 3. Компютърна система и защита на данните в нея

  В този раздел се въвеждат основни понятия за компютърната система, усвояват се основни технически параметри на компонентите на компютърната система, формират се умения за прилагане на средства и методи за защита на информацията и използване на антивирусна програма.

 4. Компютърна текстообработка

  В този раздел се формират умения за вмъкване на символи и специални знаци в текст, за прехвърляне на данни между няколко отворени текстови документа, умения за проектиране и създаване на таблици и за оформяне на таблици.

 5. Обработка на таблични данни

  В този раздел се формират умения за проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица, сортиране на данни, извършване на търсене и замяна на данни, основни типове диаграми, подготвяне на електронна таблица за печат и отпечетване на избрани части от таблица.

 6. Компютърно моделиране

 7. Работа по проект

 8. Звукова и видео информация

 9. Компютърна презентация

 10. Интернет