Природни зони

В Северна Америка са формирани разнообразни природни зони от зоната на влажните тропични гори на юг до зоната на ледените пустини на север. Причина за това е разнообразният климат. В северната част на континента поради равнинния релеф природните зони се простират във вид на ивици, разположени по паралела. В средните и южните части зоните се редуват от запад на изток. Причината е по-влажният и по-топъл климат по крайбрежията и ролята на планинските вериги, преграждащи пътя на океанските въздушни маси към вътрешността на континента.

Зона на влажните тропични гори

Зоната обхваща най-южната и най-тясна част на Северна Америка. Климатът в нея е субекваториален и влажен тропичен. Тъй като разстоянието между Карибско море и Тихия океан е малко, зоната е под влиянието на топлите и влажни океански въздушни маси. Затова типичната тревиста савана има ограничено разпространение. Почвите са предимно червени и жълтоземни.

По източното крайбрежие са разпространени влажни гъсти гори с палми, увивни растения, махагоново, каучуково и други видове дървета. Животинският свят е представен от много видове, характерни за Южна Америка – дребни диви прасета пекари, броненосец, ягуар, пума, пъстри папагали, колибри, змии, гущери и крокодили каймани. В зоната се отглеждат банани, захарна тръстика, какаово дърво, кафе.

Зона на вечнозелените твърдолистни гори и храсти

Те заемат малка част от западното крайбрежие на континента, където преобладава субтропичен климат. Разпространени са канелени почви. Характерен дървесен вид е гигантстката секвоя (известна и като червено дърво). Височината на тези гигантски дървета достига 125 м, а диаметърът на стъблото – около 10 м.

От дивите животни се срещат пумата и най-голямата птица на континента – калифорнийският кондор.

Зона на пустините и полупустините

Те са разпространени в три климатични пояса – тропичния, субтропичния и умерения. Климатът им се различава главно по температурните условия. За пустините в умерения пояс са характерни студени зими, затова растителността им е много бедна.

В тях се срещат ниски бодливи храсти и рядка сухолюбива тревиста растителност. В пустините и полупустините в субтропичния и тропичния пояс лятото е горещо, а зимата е топла. Там широко са разпространени юка, агава и различни видове кактуси, някои от които достигат 10 м височина. Тези растения могат да съхраняват огромно количество влага, която използват при високите температури и силното изпарение. Зоната е най-добре представена на полуостров Калифорния, където поради студеното Калифорнийско течение лятото е прохладно и падат много малко валежи. Животинският свят е беден – срещат се предимно гризачи, гущери и отровни гърмящи змии кротали.

Зона на прериите

Обширните равнинни пространства със степна растителност в континента се наричат прерии. Те заемат голяма част от Северна Америка между Кордилерите на запад и Апалачите на изток. Климатът в прериите е сух континентален със студена зима и горещо лято. Валежите са сравнително малко поради отдалечеността на океаните. Плодородните черноземни почви в миналото са били покрити с гъста и висока тревиста растителност. Днес по-голяма част от прериите са превърнати в обработваеми земи за отглеждане на пшеница, царевица, слънчоглед.

Различни видове диви животни са съхранени в паркове и резервати предимно в Големите равнини. Характерен представител на животинския свят в прериите е бизонът, а най-разпространеният хищник – койот (степен вълк).

Зона на горите в умерения пояс

Зоната обхваща около 1/3 от площта на континента. Климатът в нея се отличава с мразовита зима и горещо лято. Тъй като зимата е по-топла в източната част на зоната, там са разпространени широколистни и смесени гори. Те покриват територии около Големите езера, Апалачите и атлантическото крайбрежие.

Характерен дървесен вид е кленът, а също кестен, бук, дъб, топола и др. Обикновено растат на плодородни кафяви горски почви. Животинският свят е разнообразен – срещат се елен, сива лисица, норка, миеща са мечка – енот. Друг интересен вид е скунксът, дребен хищник, който при заплаха отделя неприятна миризма.

На север от Големите езера се простират обширни иглолистни гори, наречени тайга. Те формират почти непрекъснат пояс от Тихия до Атлантическия океан. Тайгата е разположена в северната част на умерения пояс, поради което лятото в нея е прохладно, а зимата – е студена и снежна. Дървесните видове (смърч, бор, дъгласка ела) са приспособени към суровия климат – растат през лятото и не страдат от недостиг на вода, тъй като изпарението е малко. Иглолистните гори по тихоокеанското крайбрежие растат при обилни валежи, поради което се наричат дъждовни иглолистни гори. Представители на животинския свят са американски лос, елен, кафява и черна американска мечка, пума (кугуар), бобър, видра. Тук се среща и най-големият хищник в континента – огромната мечка гризли. Горите в тайгата са ценен източник на дървесина. Местното население е заето предимно с дърводобив и дървообработване.

Зона на тундрата

На север от тайгата е разпространена зоната на тундрата. Тя обхваща най-северните части на континента от полуостров Аляска до полуостров Лабрадор. Климатът в зоната е студен субарктичен. Снежната покривка се задържа 8 – 10 месеца. Почвите са вечно замръзнали. През краткото лято само повърхността им се размразява и тогава се образуват обширни блата.

На юг към тайгата в тундрата растат ниски храсти и дървета джуджета (полярна бреза, полярна върба). На север преобладават мъхове и лишеи, на места с ниски треви и цветя (полярни макове, незабравки, глухарчета). Поради студения климат животинският свят е представен от видове, издръжливи на ниски температури и силни ветрове. Типични представители на зоната са северен елен карибу, хермелин, полярна лисица, полярен заек, полярен вълк. В тундрата има разнообразни полезни изкопаеми и около местата на добива им има изградени селища.

Зона на ледените пустини

Зоната обхваща островите от Канадския арктичен архипелаг и остров Гренландия. Поради арктичния климат повърхността е покрита с вечен лед. Най-голяма е ледената покривка в Гренландия – площта ѝ е 1,6 млн. кв. км. Бреговете на острова са силно разчленени от спускащите се ледници.

През лятото бреговете на острова позеленяват от свежи треви, откъдето идва името на острова („зелена земя“). Типичен представител на зоната е бялата мечка, която ловува във водите на Арктичния океан. Друг характерен вид е мускусният бик, чиято дебела козина го предпазва от ледените ветрове. В зоната през лятото мигрират прелетни птици и животни от тундрата.

Планинска област

Областта обхваща Кордилерите и високите части на Апалачите. Тъй като те се простират от север на юг през няколко климатични пояса, в тях са формирани различни височинни пояси. Различното изложение на планинските склонове (обърнати към океана или към вътрешността на континента) също създава разнообразие във височинните пояси. Например, в северната част на Кордилерите отдолу нагоре се редуват иглолистни гори, планинска тундра и планински ледници, спускащи се до 1000 м надм. вис. На юг, в субтропичния пояс, във височина се редуват вечнозелени твърдолистни гори и храсти, широколистни и смесени гори, планински ливади на височина над 3000 м. Природното разнообразие се опазва в резервати и национални паркове. Най-известен от тях е Йелоустоунският национален парк, създаден още през 1872 г.

Проверете какво знаете за природните зони

Географска библиотека

Направете виртуално пътешествие през най-топлите места на континента. Коментирайте характерните черти на тези зони. Сравнете ги с вече познатите ви пустини в Африка. По какво си приличат и по какво се различават?

1. Сонора е голяма пустиня в Северна Америка. 

Заема площ от около 260 000 km². Сонора е измежду пустините с най-много валежи, които на отделни места могат да достигнат до 610 мм годишно. Тя е сред най-големите и горещи пустини.

Средните температури през зимата достигат 11 °C, а през лятото над 30 °C.

2. Долината на смъртта – нов температурен рекорд на Земята бе регистриран на 16.08.20 г. Термометърът достигна 54,4 градуса по Целзий.

 

А сега посетете едно от най-студените места на континета. Намерете станцията, за която ще прочетете, на картата.

Станция Юрика се намира на канадския остров Елсмиър в крайния север. Това е едно от най-студените ненаселени места в света. Средногодишната температура на въздуха е около -20 градуса по Целзий, а през зимата пада до -40 градуса по Целзий. 

Помогнете си с географските координати на станцията: 79º58´с.ш. и 85º49′ и снимката и опишете това място. В коя природна зона попада, какво е характерно за природата?