Буквар
за 1. клас

 • С. Здравкова
 • Т. Власева
 • Р. Тунева
 • Т. Драганова
 • М. Донева
 1. Аз се подготвям да чета

  Тук малките ученици ще се запознаят с училищната среда, с правилата и дейностите в класната стая. Общуването ще бъде на база сюжетни картини и илюстриране на различни дейности, свързани с усвояване на новите знания.

 2. Аз се уча да чета

  Учениците започват своето ограмотяване. С помощта на буквара се запознават с всички букви от българската азбука. Учениците ще подобрят своите умения за четене на кратки текстове. Разделът включва множество упражнения и илюстрации, подкрепящи усвояването на новия материал от учениците.

 3. Аз мога да чета

  В последната част на буквара учениците ще упражнят своите умения за четене, придобити в учебния процес. Ще се запознаят с разнообразни и интересни текстове, свързани с традиции, празници. По този начин ще направят плавен преход към новия учебник – читанката.