Технологии и предприемачество за 7. клас

 • С. Плачков
 • В. Петров
 • М. Кавданска
 • М. Делинешева
 • Д. Йоловски
 • И. Генова
 1. Проектиране и конструиране

  В този раздел се надграждат знанията за проектиране и конструиране, които учениците са получили в 5. и 6. клас. Усвояват се знания за успоредно и правоъгълно проектиране, за конструкторска документация, за специлизирани програмни продукти за изработване на чертежи.

 2. Техника

  В този раздел продължава запознаването на учениците с инструменти и машини, които се използват при работа с технически обекти. Разглеждат се уреди и инструменти, с които се извършват измервания на различни величини в бита и в производството.Освен това учениците се запознават с основните градивни елементи на техническите обекти.

 3. Технологии

  В този раздел учениците се запознават с различни технологии, често срещани във всекидневието. Разглеждат някои монтажни и довършителни операции, които се прилагат при обработката на метали и дървесина. Продължава запознаването с видовете топлинна обработка на хранителните продукти, като се разглежда приготвяне на ястия с комбинирана топлинна обработка. Обръща се внимание и на начините за съхраняване на хранителните продукти.

 4. Комуникации и контрол

  В този раздел учениците се запознават с устройства, чрез които се осъществява комуникация, с устройства за контроли упрамление на някои технически обекти, конструират прости модели на автоматични устройства.

 5. Икономика

  С темите в този раздел продължава обогатяването на икономическата грамотност и култура на седмокласниците. Учениците усвояват начални знания по предприемачество. Научават как предприемачът може да организира бизнеса си, как разработва бюджетите си, как рекламира продукта си. В края на раздела учениците получават информация, необходима за професионалното им ориентиране.

 6. Природата в дома

  В този раздел учениците се запознават с основните агротехнически и зоотехнически дейности в селското стопанство, кога и как се прилагат. Разглеждат различни идеи за организиране на малко лично стопанство и за превръщането му в семеен бизнес. Усвояват знания за екологичните изисквания за производство на качествена селскостопанска продукция и за опазване на околната среда.