Операционна система. Файлова структура на организация на данните

Операционна система. Файлова структура на организация на данните

Предизвикателство

Нека съученикът до теб да изпълнява командите, които му задаваш:

• При двойно потупване по лявото рамо да каже формулата за лице на кръг или да изпее любима песен.

• При еднократно потупване по дясното рамо да каже кога е роден, колко е висок и колко тежи.

• При докосване на косата да се премести. Можете да измислите и ваши правила. Какви ще бъдат те?

1. Операционна система

Въпроси

  • Как общувахте със своя съученик? Със система от действия, които предварително са определени.

  • Как общуваме с компютъра? На кои действия с мишката можете да оприличите потупването с ръката в предизвикателството?

  • Какво е софтуер?

2. Контролен панел

Контролният панел (Control panel) е програма, с която могат да се задават основните потребителски настройки на операционната система Windows. Оттук се определят начинът на работа на системата и изгледът на потребителския интерфейс.

Настройки на Taskbar в Contol Panel

Настройки на менюто Start

Заедно с родителя

Променете фоновото изображение на Desktop с ваша любима снимка.

Последователност от дейности за промяна фоновото изображение на работния екран (Desktop).

 * Щракнете с десния бутон на мишката на празно място върху работния екран.

 * Изберете Personalize.

* В прозореца Settings се определя как да изглежда фонът на работния екран, с изображение или с цвят.

От областта Choose your picture се задава изображението като фон, като се избере някое от предложените или се добави ново от бутона Browse.

Файлова структура

От 5. клас знаете, че:

  • Файлът е организирана информация с общо име, предназначена за ползване от компютърна програма. Файловете се разполагат в папки.

  • Създаване на папка може да се извърши от менюто Home/New Folder или чрез използване на контекстното меню – щракваме с десен бутон на празно място, където искаме да се появи папката, и избираме New Folder.

Въпроси

Да си припомним какво е файл и папка. Защо структурата на папките и файловете се нарича йерархична? С коя програма може да се разглежда, създава, променя файлова структура?

Операционна система. Файлова структура на организация на данните

Предизвикателство

Нека съученикът до теб да изпълнява командите, които му задаваш:

• При двойно потупване по лявото рамо да каже формулата за лице на кръг или да изпее любима песен.

• При еднократно потупване по дясното рамо да каже кога е роден, колко е висок и колко тежи.

• При докосване на косата да се премести. Можете да измислите и ваши правила. Какви ще бъдат те?

Операционна система

Въпроси

  • Как общувахте със своя съученик? Със система от действия, които предварително са определени.

  • Как общуваме с компютъра? На кои действия с мишката можете да оприличите потупването с ръката в предизвикателството?

  • Какво е софтуер?

Интересно

Повече информация за Алън Тюринг

Алън Тюринг

Алън Тюринг се смята за баща на теоретичната информатика и теорията на изкуствения интелект.

Контролен панел

Контролният панел (Control panel) е програма, с която могат да се задават основните потребителски настройки на операционната система Windows. Оттук се определят начинът на работа на системата и изгледът на потребителския интерфейс.

Задача 1

За да използвате максимално размера на вашия екран, променете настройките на лентата със задачи така, че тя да се скрива, когато не се използва, и размерът на иконите да е по-малък.

Контролен панел на операционна система Windows

Настройки на Taskbar в Control Panel

Настройки на менюто Start

Заедно с родителя

Променете фоновото изображение на Desktop с ваша любима снимка.

Последователност от дейности за промяна фоновото изображение на работния екран (Desktop).

 * Щракнете с десния бутон на мишката на празно място върху работния екран.

* Изберете Personalize.

* В прозореца Settings се определя как да изглежда фонът на работния екран, с изображение или с цвят.

* От областта Choose your picture се задава изображението като фон, като се избере някое от предложените или се добави ново от бутона Browse.

Файлова структура

От 5. клас знаете, че:

  • Файлът е организирана информация с общо име, предназначена за ползване от компютърна програма. Файловете се разполагат в папки.

  • Създаване на папка може да се извърши от менюто Home/New Folder или чрез използване на контекстното меню – щракваме с десен бутон на празно място, където искаме да се появи папката, и избираме New Folder.

Въпроси

Да си припомним какво е файл и папка. Защо структурата на папките и файловете се нарича йерархична? С коя програма може да се разглежда, създава, променя файлова структура?