Основни единици за измерване на информация

Предизвикателство

Нека да играем. Участвате в игра, в която трябва да посочите с цифри характерни черти от вашата визия. Опишете тези характеристики на хартия (Vision.docx), сгънете отделните листове и ги поставете в урна или шапка. Изтеглете от урната произволен лист и познайте кой от съучениците ви е описан.

Vision.docx

Въпроси:

По какъв друг начин освен с числа можете да се представите/опишете?

Можете ли да измерите информацията в ученическия бележник?

Можете ли да измерите информацията, поместена в страницата на даден вестник?

1. Представяне на данни

  • Представянето на информацията в паметта на компютъра става по специфичен начин – с помощта само на две стойности, които се обозначават с цифрите 0 и 1. Затова наричаме такова представяне двоично.

  • Всяка една от двоичните цифри наричаме бит (b – bit).

  • Думата произхожда от английското binary digit (двоична цифра).

  • Това е най-малката единица за измерване на обема на данните.

  • В електронните устройства един бит се отчита като наличие или липса на електрическо напрежение.

Задача 1.  Отворете приложението Calculator (Калкулатор). Изберете режим Programmer (Програмист). Изберете числото 6. Какво се изписа като резултат? Опитайте същото с числата: 64, 123, 2017...

 

2. Единици за измерване на информация

Примерно двоично представяне на данни – байт 

Осем последователно разположени бита се нарича байт (B – byte).

1  0  0  1  0  0
 0  0  1  1  0  0  1  0
 1  0  0  1  1  0  0 0

Единици за измерване на информация – 10n

 мерна единица  oзначение  стойност
 бит   b  0 или 1
 байт  В  8 бита
 килобайт  KB  103 = 1000 байта
 мегабайт  MB  106 = 1 000 000 байта
 гигабайт  GB  109 = 1 000 000 000 байта
 терабайт  TB  1012 = 1 000 000 000 000 байта

Единици за измерване на информация – 2n

 мерна единица  oзначение  стойност
 бит  b  0 или 1
 байт  B  23 = 8 бита
 кибибайт  KiB  210 = 1 024 байта
 мебибайт  MiB  220 = 1 048 576 байта
 гибибайт  GiB  230 = 1 073 741 824 байта
 тебибайт  TiB  240 = 1 099 511 627 776 байта

ASCII конвертор

Основни единици за измерване на информация

Предизвикателство

Нека да играем. Участвате в игра, в която трябва да посочите с цифри характерни черти от вашата визия. Опишете тези характеристики на хартия (Vision.docx), сгънете отделните листове и ги поставете в урна или шапка. Изтеглете от урната произволен лист и познайте кой от съучениците ви е описан.

Vision.docx

Въпроси:

По какъв друг начин освен с числа можете да се представите/опишете?

Можете ли да измерите информацията в ученическия бележник?

Можете ли да измерите информацията, поместена в страницата на даден вестник?

Представяне на данни

Задача 1:  Отворете приложението Calculator (Калкулатор). Изберете режим Programmer (Програмист). Изберете числото 6. Какво се изписа като резултат? Опитайте същото с числата: 64, 123, 2017...

 

Калкулатор в режим на програмиране

Единици за измерване на информация

Примерно двоично представяне на данни – байт

1  0  0  1  0  0
 0  0  1  1  0  0  1  0
 1  0  0  1  1  0  0 0

Единици за измерване на информация – 10n

 мерна единица  oзначение  стойност
 бит   b  0 или 1
 байт  В  8 бита
 килобайт  KB  103 = 1000 байта
 мегабайт  MB  106 = 1 000 000 байта
 гигабайт  GB  109 = 1 000 000 000 байта
 терабайт  TB  1012 = 1 000 000 000 000 байта

Единици за измерване на информация – 2n

 мерна единица  oзначение  стойност
 бит  b  0 или 1
 байт  B  23 = 8 бита
 кибибайт  KiB  210 = 1 024 байта
 мебибайт  MiB  220 = 1 048 576 байта
 гибибайт  GiB  230 = 1 073 741 824 байта
 тебибайт  TiB  240 = 1 099 511 627 776 байта

Проверете знанията си

Интересно

Повече за Джон Атанасов

Джон Атанасов пръв намира решение как хардуерът да работи с данните 0 и 1, и в двоична система да се извършват всички изчисления в процесора.

Самостоятелна работа

Отворете файла Cloud.docx и направете дъжд от числата 0 и 1. Копирайте всеки ред и го поставете в калкулатора. Кое е числото в осмична бройна система?

Cloud.docx

Заедно с родителя

1.Преобразувайте вашето име или друг текст в ASCII код, като използвате https://goo.gl/g6bupS

2. Как може да преизчислявате с онлайн калкулатор различни мерни единици: https://goo.gl/AgiY7f

ASCII конвертор

Преобразуване на мерни единици

Искам да покажа

Как се кодира текстова информация чрез QR код: напишете кратко съобщение до приятел и го превърнете в QR изображение чрез онлайн конвертор.

Текстов конвертор