Das Zauberbuch für Bulgarien
2. Klasse

 • Марияграция Бертарини
 • Амалия Халиер
 • Паоло Лоти
 • Цветослава Николаева
 1. Lektion 1 Hallo!

  В урок 1 ще се запознаете с немската азбука, с основните изрази за поздрав и сбогуване, ще научите как да се представяте и да питате за име и произход. В граматичен план ще научите повече за употребата на предлозите aus, in, за въпросителните местоимения wer, wo, woher и за личните местоимения в Nominativ.

 2. Lektion 2 Meine Freunde

  В урок 2 ще се научите да представяте приятелите си, да назовавате възрастта си, да говорите за страни, градове и националности и да назовавате цветовете. В граматичен план ще научите повече за употребата на глагола sein, за числата от 1 до 10, както и за съществителните с определителен член в Nominativ.

 3. Lektion 3 Meine Familie

  В урок 3 ще се научите да представяте членовете на семейството и роднините, както и да говорите за домашни любимци. В граматичен план ще научите повече за употребата на притежателните местоимения в Nominativ, за съществителните с определителен и неопределителен член в Nominativ, за употребата на прилагателните, за предлога von, както и за употребата на глагола haben.

 4. Lektion 4 Ein Picknick

  В урок 4 ще научите названията на плодовете и зеленчуците, ще говорите за предпочитания, ще обсъждате емоции, ще пишете покана и поздравителна картичка за рожден ден, ще назовавате месеците и годишните времена. В граматичен план ще научите повече за употребата на глаголите mögen, essen, trinken, за отрицанието с nein, nicht, за израза möchte + съществително, за употребата на предлога für с Akkusativ, за употребата на прилагателните и за въпросителните местоимения was, wie, wann.

 5. Lektion 5 Schule und Freizeit

  В урок 5 ще говорите за училището, за мебелите в класната стая, за учебните принадлежности, за видовете спорт и за игри. В граматичен план ще научите повече за употребата на притежателните местоимения, за правилните глаголи и за глаголите с промяна на гласната в основата, а също и за глаголите с делими представки, за употребата на möchte + инфинитив, както и за предлога mit.